Online-Jurist.com

Online-Jurist.comOnline-Jurist.com

         juridisch advies online

      
 

 
 

contractenrecht Contractenrecht 

Juridisch advies inzake het contractenrecht

Online-Jurist.com kan u adviseren en bijstaan bij contractenrechtelijke aangelegenheden, zoals alle mogelijke soorten overeenkomsten tussen partijen alsmede vaststelling, ontbinding, ingebrekestelling, verzuim en schadevergoeding bij niet nakoming alsmede arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten en aansprakelijkheidsrecht. Voor juridisch advies inzake het contractenrecht bent u bij ons aan het juiste adres.

Contract controleren

Daarnaast beoordelen wij standaardcontracten en adviseren over risicobeheersing en -inschatting (pro-active lawyering) bij het opstellen, redigeren en uitvoeren van contracten en algemene voorwaarden.

Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor advies over de juridische aspecten van elektronisch contracteren en internet-transacties. Wilt u een contract controleren neem dan gerust vrijblijvend online contact met ons op.

Waarom een juridisch adviseur?

In een groot aantal juridische procedures, en bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden is het inschakelen van een advocaat niet verplicht of nodig. U mag alle juridische procedures bij de kantonrechter (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, bestuursrecht *onbeperkt, dus ook boven € 25.000*, maar ook consumentenzaken (tot € 40.000), (letsel)schadezaken en geldvorderingen (tot € 25.000) en kwesties inzake intellectueel eigendom zoals een inbreuk op auteursrechten zelf voeren. Een juridisch adviseur kan u daarbij helpen of namens u optreden. De tarieven zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst kan Online-Jurist.com u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat met ervaring bij u in de buurt.

Online jurist

Online-Jurist.com heeft ruime ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, contracten opstellen, algemene voorwaarden controleren, de rechtspraak, en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers). Twijfelt u of uw contracten in orde zijn en of ze nog voldoen aan de meest recente wetwijzigingen, laat de overeenkomsten dan checken door een online jurist.

Laat u adviseren en bijstaan door een gespecialiseerd jurist contractenrecht!

__________________________________________________

Juridisch nieuws en juridische actualiteiten:

Copyright © 2011-2015 Online-Jurist.com All Rights Reserved.