Online-Jurist.com

Online-Jurist.comOnline-Jurist.com

         juridisch advies online

      

 

 

 
 

Europese Regelgeving Europese Regelgeving

Juridisch advies inzake Europese Regelgeving

Europese Regelgeving is overal. Europese Rechtlijnen beogen een brug te slaan tussen het streven naar een uniform gemeenschapsrecht en het rekening houden met de behoeftes en tradities van individuele Lidstaten. Een lidstaat mag vervolgens zelf uitwerken hoe ze invulling geven aan een dergelijke Richtlijn. Particulieren mogen zich erop beroepen dat een bepaald nationaal voorschrift in strijd is met een Europese Richtlijn, op basis van het principe van rechtstreekse werking. Europees recht is supranationale wetgeving. Online-Jurist.com kan u adviseren en bijstaan bij arbeidsrechtelijke, ondernemingsrechtelijke, sociale zekerheidsrechtelijke, intellectueel eigendomsrechtelijke en contractenrechtelijke aangelegenheden vanuit Europees perspectief. Voor bedrijven bestaan er vaak speciale Europese regels per specifieke sector of product. Wenst u daar in detail advies over dan bent u bij ons aan het juiste adres. Voor al uw vragen op het gebied van Europese Regelgeving kunt u bij ons terecht.

U kunt ook met uw vragen inzake de nieuwe Europese privacywetgeving terecht, beter bekend als de AVG.

Juristen online

Juristen online behandelen uw vragen over Europees recht en de doorwerking ervan in onze nationale rechtsorde. Denk aan Europese regelgeving met betrekking tot uw algemene voorwaarden, of eisen die de Europese Unie aan uw onderneming stelt. Nieuwe Europese Richtlijnen worden geimplementeerd in de Nederlandse wetgeving: laat u goed adviseren over hetgeen dit voor uw onderneming betekent. Ook het moment van inwerkingtreding van Europese regelgeving, zoals de implementatie van de Richtlijn Consumentenrecht in onze eigen Wet Koop op Afstand, is vaak van groot belang voor uw bedrijf of webwinkel. Een aantal rechtsgebieden zijn constant in beweging. Soms worden nieuwe grenzen aangegeven maar vaak biedt de implementatie van Richtlijnen en harmonisatie van Europees Recht nieuwe mogelijkheden en kansen: nieuwe ruimte voor ondernemers! Laat u goed en adequaat adviseren door een jurist Europese Regelgeving.

Neem vrijblijvend online contact met ons op.

___________________________________________________

Juridisch nieuws en juridische actualiteiten:

 

Copyright © 2011-2015 Online-Jurist.com All Rights Reserved.