Online-Jurist.com

Online-Jurist.comOnline-Jurist.com

         juridisch advies online

      

 

 

 
 

online jurist Tarieven

Tarief dienstverlening

Doorgaans hanteren wij een uurtarief van €165,- (excl. 21% btw). Dit tarief geldt voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Er wordt per eenheden van 15 minuten afgerekend. In bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk om een vast tarief (fixed fee) overeen te komen.

Voor alle opdrachten geldt dat wij in beginsel een voorschot in rekening brengen. De opdrachtverlening wordt schriftelijk bevestigd of per email. De opdrachtverlening vermeldt ten minste een korte beschrijving van de opdracht en de hoogte van het verlangde voorschot.

Extra kosten

Soms moet u rekening houden met extra kosten, anders dan voor onze juridische dienstverlening. U kunt daarbij denken aan vaststaande kosten aan derden, bijvoorbeeld griffierecht, legeskosten of kosten voor uittreksels van registers. Wij zullen u daarover vooraf informeren. Er worden geen andere extra kosten (zoals bijvoorbeeld kantoorkosten) in rekening gebracht.

Betaling

Betaling van het uurtarief dient te geschieden binnen 14 dagen van de factuurdatum. De extra kosten worden direct in rekening gebracht en deze dienen binnen 7 dagen te worden betaald.

Het maken van deugdelijke en goede financiële afspraken met u als cliënt is voor u en voor ons van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat het kostenplaatje voor u helder en inzichtelijk is en blijft en we streven ernaar om de kosten zo laag mogelijk te houden.

 
Contact
Vul uw naam en emailadres in, en het onderwerp van uw vraag.
 
 

Copyright © 2011-2014 Online-Jurist.com All Rights Reserved.