Online-Jurist.com

Online-Jurist.comOnline-Jurist.com

         juridisch advies online

      

 

 

 
 

online jurist Welkom bij Online-Jurist.com 

Juridisch advies online

Online-Jurist.com verzorgt een online algemene privaatrechtelijke rechtspraktijk met hoogwaardig juridisch advies online tegen een gunstig tarief, in het bijzonder gericht op Contractenrecht, Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid, Privacy, Algemene Voorwaarden, Huurrecht, Bestuursrecht, Consumentenrecht, Internationaal Privaatrecht (IPR), Schadevergoeding, Intellectueel Eigendom en Europese Regelgeving. U kunt ook met vragen over de nieuwe Europese privacy wetgeving, oftewel de AVG, bij ons terecht.

Iedereen met een juridische vraag of probleem kan zich tot ons wenden: onze cliëntele bestaat zowel uit particulieren als uit rechtspersonen (bedrijven, MKB, verenigingen, stichtingen). Wij werken online: van de adviesaanvraag tot en met de afwikkeling van het advies.

15 Jaar ervaring

Online-Jurist.com heeft ruime ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties en bedrijven, overheden en werkgevers). Online-Jurist.com is een initiatief van MusicaJuridica. Laat u online adviseren en bijstaan door een gespecialiseerd jurist!

Contact Online Jurist.com

Kortom: heeft u een juridische vraag of een juridisch probleem neem dan via email contact met ons op. Een online jurist reageert daar in de regel binnen een dag op. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen. Wij nemen vervolgens direct online contact met u op, via het emailadres dat u hieronder zelf invult.

 
Contact
Vul uw naam en emailadres in, en het onderwerp van uw vraag.
 
 

Werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich door deskundigheid, resultaatgerichtheid, betrokkenheid en inlevingsvermogen, met een eigentijdse en moderne aanpak.

Het eenvoudigste is om ons vrijblijvend een email te sturen waarin u een korte omschrijving geeft van de situatie waarin u zich bevindt en aan welke juridische dienstverlening u behoefte heeft. U wilt bijvoorbeeld dat wij voor u een contract controleren. Dat geeft ons de mogelijkheid om een voorzichtige situatieschets te maken en uw vraag binnen de relevante juridische context te plaatsen.

Veel van onze werkzaamheden bestaan uit het checken van contracten en algemene voorwaarden opstellen. Daarnaast verlenen wij juridisch advies aan webwinkels en internetbedrijven. Maar we staan ook klaar voor gewone mensen die informatie of advies wensen, bijvoorbeeld over het starten van een bedrijf, over een ontslagprocedure of over hun arbeidsovereenkomst. Ook kunt u bij ons terecht voor procesrechtelijke vertegenwoordiging, zoals het opstellen van een dagvaarding en het voeren van een juridische procedure.

Jurist online

Nadat u met ons contact heeft gezocht maken wij een plan van aanpak om:

1. doelmatig en effectief antwoord op uw juridische vraag te geven, of;

2. om met een heldere en efficiente oplossing voor uw juridische probleem te komen.

Kunt u zich vinden in dit door een jurist online voorgestelde plan van aanpak dan komen wij via email een schriftelijke opdrachtverlening overeen met daarin een korte omschrijving van de werkzaamheden en de geschatte kosten, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

Voorbeelden van juridisch advies op onze Blog

Op onze blog vindt u een greep uit de onderwerpen waarover wij u kunnen adviseren. Hier vindt u toegankelijke kennisartikelen over belangrijke wettelijke wijzigingen, Europese rechtspraak, maatwerk algemene voorwaarden, ontslagprocedures, arbeidsovereenkomsten, auteursrecht, ontslagvergoedingen en de Wet Koop op Afstand. Leest u het gerust eens allemaal door.

Nieuwe wetgeving voor webwinkels met ingang van 13 juni 2014

1. Informatieplicht

Een webwinkelier moet de consument uitgebreid informeren (nog uitgebreider dan eerst!) over onder meer de inhoud van de overeenkomst en de kenmerken van een product of dienst. Algemene voorwaarden moeten downloadbaar zijn (bijvoorbeeld in .pdf) voordat er op akkoord wordt geklikt. Daarnaast moet voor de consument duidelijk zijn met wie (identiteit van de webwinkel eigenaar) hij de overeenkomst aangaat. 

2. Het herroepingsrecht

Onder de oude wetgeving van voor juni 2014 had de consument nog zeven werkdagen de tijd om definitief te besluiten of hij gebruik wilde maken van de overeengekomen diensten, dan wel de hem toegezonden producten wilde houden. Dat is veranderd. Vanaf 13 juni 2014 krijgt een consument 14 kalenderdagen bedenktijd. Maakt de afnemer binnen de deze bedenktijd duidelijk dat hij het hem toegestuurde product niet wil gebruiken, dan krijgt hij nog eens twee weken de tijd om het product terug te sturen. Een consument kan van zijn herroepingsrecht gebruik maken door middel van een standaard document te weten het modelformulier voor herroeping.

Het herroepingsrecht is dwingend van aard waardoor er door de online verkoper niet ten nadele van de consument van kan worden afgeweken. Ook niet in de algemene voorwaarden. Er gelden bepaalde uitzonderingen op het herroepingsrecht, zoals voor maatwerk producten of ringtones en mp3-downloads nadat ze zijn gedownload.

3. Gevolgen van niet voldoen aan informatieplicht

Een webshophouder moet er verder bedacht op zijn dat het niet tijdig verstrekken van het modelformulier voor herroeping tot gevolg heeft dat een consument automatisch tot wel 12 maanden bedenktijd heeft. 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor juridisch advies online. Wij staan u graag met raad en daad terzijde!

 

__________________________________________________

Juridisch nieuws en juridische actualiteiten:

 

 

Copyright © 2011-2015 Online-Jurist.com All Rights Reserved. Online-Jurist.com is a business name of MusicaJuridica